Ung thư tuyến giáp – Bệnh Viện Ung thư
Ung thư tuyến giáp
Định Nghĩa
Dấu Hiệu
Chuẩn Đoán Kiểm Tra
Điều Trị
Ung thư tuyến giáp
Ung thư tuyến giáp là gì Ung thư tuyến giáp là không phổ biến. Nó có thể ảnh hưởng đến những người trung niên trở lên. Tuy nhiên, một loại ung thư tuyến giáp (nhú) có thể xảy ra ở những người trẻ hơn này. Ung thư tuyến giáp là phổ biến hơn ở phụ nữ.   Ung ...
GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA
Phổ Biến Nhất